Ενημέρωση για τις πληρωμές των παλαιών οφειλόμενων οίκου Ναύτου και ΟΤΕ

Προκειμένου να προχωρήσουν οι πληρωμές των παλαιών οφειλομένων του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ και του ΤΑΠ-ΟΤΕ, σε πρώτη φάση, και άλλων ταμείων μελλοντικά, χρειάζεται η υπογραφή εκ μέρους του Συλλόγου, Υπεύθυνης Δήλωσης που θα καλύπτει όλα τα μέλη του, ότι συμφωνούν στο κούρεμα της τάξης του 3,5%.

Αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που δεν επιθυμεί την περικοπή αυτή, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως (με υπογραφή και σφραγίδα) στο Σύλλογο μέχρι και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 για να εξαιρεθεί από την επερχόμενη πληρωμή και να περιμένει να εξοφληθεί μεμονωμένα σε μεταγενέστερο, αλλά άγνωστο ακόμα, χρόνο.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails