ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ-ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

Ημερομηνία: 06/08/2019 14:50 μμ

Ζητείται αδειούχος φαρμακοποιός για συστέγαση-αποσυστέγαση σε μονοεδρικό φαρμακείο χωριού της Δράμας.Πληροφορίες μέσω mail στο kane.pharmacy@gmail.com


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails