Από 1 Αυγούστου η κατάθεση των συνταγών του ΟΠΑΔ θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΟΠΑΔ

 

 

Σύμφωνα με την Συλλογική Σύμβαση προμήθειας φαρμάκων που υπογράφτηκε μεταξύ ΟΠΑΔ και Π.Φ.Σ. στις 27–5-2009, οι συνταγές του ΟΠΑΔ θα υποβάλλονται πλέον αποκλειστικά μέσω του Συλλόγου κάνοντας χρήση του υπάρχοντος μηχανισμού του Διανεμητικού Λογαριασμού (άρθρα 13 και 14 Συλλογικής Σύμβασης)

Προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα και η διαδικασία μετάβασης από το υπάρχον σύστημα στο νέο να γίνει ομαλά, διευκρινίζονται τα ακόλουθα σημεία που αποτελούν προϊόν ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. και σύμφωνης γνώμης του ΟΠΑΔ, όπου αυτή απαιτείται.

Ø      Ατομική υποβολή λογαριασμού απαγορεύεται ρητά από την Συλλογική Σύμβαση και οι υπηρεσίες του ΟΠΑΔ δεν πρόκειται να παραλάβουν φακέλους που ενδεχομένως θα ήθελε να υποβάλλει μεμονωμένα φαρμακοποιός έξω από τις διαδικασίες του Συλλόγου, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.

Ø      Από την 1η Αυγούστου 2009 οι συνταγές του ΟΠΑΔ θα υποβάλλονται στον Σύλλογο όπως ακριβώς υποβάλλονται μέχρι τώρα στην ΥΠΑΔ. (δηλ. φάκελος κλειστός, αίτηση έξω από τον φάκελο). ΔΕΝ χρειάζεται πλέον το πλαστικό καρτελάκι, ούτε για την υποβολή του Αυγούστου. Ο φάκελος μπορεί να περιέχει και συνταγές προηγούμενων μηνών.

Ø      Η υποβολή των συνταγών του ΟΠΑΔ και του Διανεμητικού θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου κατά τις πρώτες οκτώ (8) εργάσιμες μέρες κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο (παράκληση να γίνεται ταυτόχρονη παράδοση συνταγών ΟΠΑΔ και Διανεμητικού). Το ωράριο κατάθεσης παραμένει 8.00 π.μ. – 3.00 μ.μ. Ειδικά για την τελευταία ημέρα κατάθεσης (8η εργάσιμη), η παραλαβή των συνταγών θα γίνεται μέχρι τις 5.00 μ.μ.

Ø      Στην συγκεντρωτική κατάσταση του Διανεμητικού δεν αναγράφεται το παραμικρό που αφορά τον ΟΠΑΔ.

Ø      Κατά την παράδοση των συνταγών του ΟΠΑΔ θα παραλαμβάνετε ξεχωριστό αποδεικτικό κατάθεσης (όπως γίνεται μέχρι τώρα με τον Διανεμητικό).

Επί του αιτούμενου ποσού του ΟΠΑΔ θα γίνεται παρακράτηση 0,1% προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα μεταφοράς των συνταγών (COURIER) από τον Σύλλογο μέχρι την ΥΠΑΔ, καθώς και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται στις ασφαλιστικές εταιρείες «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» για την κάλυψη της αξίας των συνταγών τόσο κατά τον χρόνο παραμονής τους στα γραφεία του Συλλόγου, όσο και κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους από τον Σύλλογο προς την ΥΠΑΔ. Το ποσό που θα προκύπτει θα κρατείται από τον αντίστοιχο ή τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του Διανεμητικού. Για την κράτηση αυτή θα εκδίδεται σχετική απόδειξη (όπως γίνεται με τις συνταγές του Διανεμητικού) την οποία  θα καταχωρείτε στα βιβλία Εσόδων-Εξόδων για να εκπίπτει από τα έσοδά σας.

Οι νέοι φαρμακοποιοί που εγγράφονται στον Σύλλογο υπάγονται και καλύπτονται από την Συλλογική Σύμβαση χωρίς άλλη διαδικασία. Εάν ένα  ήδη λειτουργούν φαρμακείο λάβει νέα άδεια λειτουργίας (π.χ. μετακόμιση)  ή τροποποιήσει την μορφή του φαρμακείου (σύσταση εταιρείας) έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον ΟΠΑΔ και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά (άδεια λειτουργίας, εταιρικό  κ.λπ.).

Οι πληρωμές των συνταγών του ΟΠΑΔ θα γίνονται όπως μέχρι σήμερα κεντρικά από τον ΟΠΑΔ, χωρίς την παρεμβολή του Διανεμητικού.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails