Δελτίο Τύπου ΦΣΘ για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των φαρμακείων

Ανησυχία και προβληματισμός κυριαρχεί στον χώρο των φαρμακοποιών εξ αιτίας των καθυστερήσεων στις πληρωμές του ΕΟΠΥΥ. Μόλις σήμερα (Τρίτη 5 Μαΐου) πληρώθηκε το ήμισυ των οφειλών του Ιανουαρίου, ενώ είναι άγνωστη η προοπτική εξόφλησης του υπολοίπου μισού από τις συνταγές  Ιανουαρίου. Παράλληλα χωρίς καμία προοπτική παραμένουν οι ανεξόφλητες οφειλές του 2011 και του 2012 – συνολικού ύψους περίπου 30.000.000,00 € πανελλαδικά – και ακόμη χειρότερα οι σχετικές πιστώσεις για τα έτη αυτά επιστράφηκαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Με τα δεδομένα αυτά η κλονισμένη οικονομική κατάσταση των φαρμακείων επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο, αφού όλο και περισσότερα φαρμακεία αδυνατούν να προμηθευθούν τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους φάρμακα.

Οι απαιτήσεις των προμηθευτών και οι υποχρεώσεις προς το κράτος και τις τράπεζες ούτε μπορούν να περιμένουν, ούτε τεμαχίζονται.

Απαιτείται να γίνει αντιληπτό ότι φαρμακευτική περίθαλψη του ελληνικού λαού δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο με επαρκή  χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ και βιωσιμότητα του φαρμακείου δεν υπάρχει χωρίς την τακτική κατά μήνα εξόφληση εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails