Προκύρηξη εκλογών στις 28 Νοεμβρίου 2010

Αγαπητοί συνάδελφοι


Το Δ.Σ. του Συλλόγου ολοκληρώνει τον Νοέμβριο την τριετή του θητεία και στη συνεδρίασή του της 23ης Αυγούστου 2010 αποφάσισε, όπως προβλέπεται από τη Φαρμακευτική Νομοθεσία, την προκήρυξη εκλογών για τις 26 Νοεμβρίου, και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, για την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010.

Οι εκλογές πραγματοποιούνται για την ανάδειξη:

Εννέα (9) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο

Τριών (3) Τακτικών μελών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Τριών (3) Αναπληρωματικών μελών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Δώδεκα (12) Τακτικών και δώδεκα (12) Αναπληρωματικών αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Για την άνετη και χωρίς ταλαιπωρία των συναδέλφων διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε οι εκλογές να διεξαχθούν σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, στα νέα γραφεία του Συλλόγου.

Σύμφωνα με την Φαρμακευτική Νομοθεσία:

1.       Τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών θα γίνει ανάρτηση του καταλόγου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου. Ο κατάλογος αυτός θα αναρτηθεί στο Σύλλογό μας στις 24 Σεπτεμβρίου 2010. Ενδεχόμενες ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέσα σε 14 ημέρες από την ανάρτησή του.

2.       Οι εκλογές, σύμφωνα με το νόμο, διεξάγονται με το σύστημα των συνδυασμών. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών, με γραπτή δήλωσή τους, ότι μετέχουν σε συγκεκριμένο συνδυασμό. Απαγορεύεται  στους υποψηφίους να μετέχουν σε περισσότερους από ένα συνδυασμό (για το θέμα αυτό υποβάλλουν δήλωση στον Σύλλογο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά). Οι υποψήφιοι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2010.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Φ.Σ.Θ. ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας του φαρμακείου τους (άρθρο 21, Ν.3601/28 όπως τούτο τροποποιήθηκε με την περ. α, παρ. Ζ΄ άρθρο 37 ν.1316/83) και που έχουν τα λοιπά προσόντα του νόμου και συγκεκριμένα του ν. 3601/28, ως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Α.Ν.1384/38.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3601/28, για να είναι κάποιος υποψήφιος απαιτείται :

Α) Να είναι διπλωματούχος φαρμακοποιός.

Β) Να εκπλήρωσε την στρατιωτική του υποχρέωση ή να έχει απαλλαχθεί νόμιμα.

Γ) Να μη στερείται της ελευθέρας διαχειρίσεως της περιουσίας του.

Δ) Να μην καταδικάσθηκε σε εγκληματική ποινή που να συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 22 και 24 του Ποινικού Νόμου, ή να μη διατελεί υπό κατηγορία που συνεπάγεται τέτοια ποινή, με παραπεμπτικό βούλευμα.

Ε) Να κατέχει τα εκλογικά του δικαιώματα όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails