Ανακοίνωση από τον ΟΓΑ για την κατάθεση των συνταγών

Η κατάθεση των λογαριασμών στο υποκατάστημα του ΟΓΑ στη Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνεται "εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα" βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού φαρμακευτικής περίθαλψης του ΟΓΑ.

Το ωράριο παραλαβής είναι από 8 π.μ. έως 1 μ.μ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails