Ενημέρωση ΔΙΛΟΦ

Όλες οι οδηγίες για τον τρόπο υποβολής συνταγών ΕΟΠΥΥ, αναλώσιμων και λοιπών Ταμείων
Χρήσιμες πληροφορίες για τα Ασφαλιστικά Ταμεία που δεν ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ
Διάφορες ανακοινώσεις που αφορούν στα Ταμεία (Πληρωμές, Αναστολές κλπ)Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails