Απόσυρση της δυσφημιστικής διαφήμισης για τους φαρμακοποιούς

«Ατυχή» και «άστοχη» χαρακτηρίζει η εταιρεία «EYE BEAUTY COMPANY» την διαφημιστική επικοινωνία της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την αποσύρει άμεσα, δηλώνει με εξώδικο της προς τον ΠΦΣ.
Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «σας δηλώνουμε με κάθε  ειλικρίνεια και υπευθυνότητα ότι σκοπός της ανωτέρω επικοινωνίας δεν ήταν σε καμία περίπτωση η δυσφήμιση και η προσβολή και μείωση της τιμής, της υπόληψης και της φήμης μιας ιδιαίτερα μεγάλης και ευυπόληπτης επαγγελματικής  ομάδας, όπως αυτή των φαρμακοποιών, αλλά ούτε και η παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού με την αναφορά στον τρόπο εξυπηρέτησης των ασθενών από τα φαρμακεία. Σας εκφράζουμε ρητά και ανενδοίαστα ότι η διατύπωση της σχετικής πρότασης  που αναφέρεται στην επαγγελματική ομάδα των φαρμακοποιών ήταν ατυχής και άστοχη».
Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι ανακαλούμε το περιεχόμενο της διαφημιστικής επικοινωνίας του ως άνω οφθαλμοκαλλυντικού προϊόντος ομορφιάς και δεσμευόμαστε να προβούμε στην διακοπή και απόσυρσης αυτής με το ως άνω περιεχόμενο, προκειμένου να αρθεί οποιαδήποτε υπόνοια σε βάρος  της εταιρείας μας σχετικά με τυχόν δόλια προσπάθεια δυσφήμισης του κλάδου των φαρμακοποιών».
Παρόμοιο είναι και το περιεχόμενο της Εξωδίκου απάντησης, της ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, που είναι διανομέας του εν λόγω προϊόντος, η οποία επίσης χαρακτηρίζει «ατυχή» την καταχώρηση της διαφημιστικής επικοινωνίας, και διευκρινίζει πως η εταιρεία «δεν σχετίζεται επ΄ ουδενί  με την άστοχη  καταχώρηση της διαφημιστικής επικοινωνίας του προϊόντος «Kiten Beauty OphthalomoCosmetics» από την εταιρεία  με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΕ ΒΕΑUTY COMPANY»
Υπενθυμίζουμε ότι ο νομικός σύμβουλος του ΠΦΣ με εντολή του προέδρου κ. Κυριάκου Θεοδοσιάδη κατέθεσε εξώδικο κατά των δύο εταιρειών στα τέλη της περασμένης εβδομάδος και ενημέρωσε σχετικά τον ΕΟΦ, ζητώντας την άμεση απόσυρση της δυσφημιστικής επικοινωνίας για τους φαρμακοποιούς.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails