ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ημερομηνία: 26/02/2019 16:34 μμ

Ζητείται φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για συνεργασία Τηλ: 6994681075


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails