Γενική συνέλευση του ΔΙΛΟΦ τη Δευτέρα 28/6

Πρόσκληση

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΔΙΛΟΦ

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2010, καλούνται τα μέλη του ΔΙ.ΛΟ.Φ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010 και ώρα 19.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 και ώρα 19.00 στη συνεδριακή αίθουσα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.            Έγκριση πρακτικών προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων.

2.            Έγκριση ισολογισμών για το έτος 2008.

3.            Διάφορες ανακοινώσεις.

Για το Δ. Σ. του ΔΙ.ΛΟ.Φ.


Ο  Πρόεδρος                           Ο ΓραμματέαςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails