Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΠΝΠ για τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% σε μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κ.α.

Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με ημερομηνία 20 Μαρτίου 2020 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στην άμεση μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα που αφορούν προφύλαξη από την εξάπλωση ασθενειών στον υπερμειωμένο συντελεστή του 6%. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 1. του πρώτου άρθρου (Μέρος Α), η μείωση αφορά στα εξής προϊόντα και πρέπει να γίνει άμεσα σε όλα τα φαρμακεία:

  1. Μάσκες προστασίας και γάντια (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307)
  2. Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402)
  3. Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824)
  4. Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών.
    Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α ́ 281) (ΔΚ ΕΧ 2207)

Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%)».

2. Η παρ. 1 ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στις ενημερώσεις από τους προμηθευτές σας για την αναλυτική κατάσταση των ειδών που υπόκεινται σε μείωση ΦΠΑ και μεριμνήσετε για την άμεση μετάβασή τους στο νέο συντελεστή ΦΠΑ για όλα σας τα αποθέματα.

Ακολουθεί το αρχείο με την ΠΝΠΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails