Οδηγίες υποβολής συνταγών Ταμείων

Όλες οι οδηγίες για την κατάθεση των συνταγών του ΕΟΠΥΥ στο ΔΙΛΟΦ
Οδηγίες για την κατάθεση συνταγών των Ασφαλιστικών Ταμείων που δεν ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ
Η συγκεντρωτική κατάσταση που πρέπει να υποβάλετε μαζί με τις συνταγές των ταμείων του ΔΙΛΟΦΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails