ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διέυθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, 38333 ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2421020270
Φαξ: 2421020270

Πρόεδρος: ΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διέυθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-Α.ΓΑΖΗ, 38221 ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2421031153Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails