Επικοινωνήστε με το Σύλλογο:

ΠΦΣ: Σχετικά με αίτηση παραλαβής ΑΔΔΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

ΝΠΔΔ

 

 Αθήνα, 21/11/2017

 ΠΡΟΣ: Φαρμακευτικούς Συλλόγους

Ενημερώστε τα μέλη σας να μην προβούν σε καμία ενέργεια  και να μην υπογράψουν οποιοδήποτε χαρτί  σχετικά με το μήνυμα που εμφανίζεται στην  e-syntagografisi  για αίτηση παραλαβής  ΑΔΔΥ (ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής -usb token). Το θέμα θα συζητηθεί στο ΔΣ του ΠΦΣ την πέμπτη 23.11.2017.

 

Εκ του ΠΦΣ Login-iconLogin