ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Διέυθυνση: ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 3, 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
Τηλέφωνο: 2682029114
Φαξ: 2682029114

Πρόεδρος: ΚΑΤΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Διέυθυνση: ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 3, 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
Τηλέφωνο: 2682029114Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails