Ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΥΔΕ, ΤΣΑΥ

Τις επόμενες μέρες, όσοι συνάδελφοι είχαν οφειλές από το ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΥΔΕ και ΤΣΑΥ θα παραλάβουν την παρακάτω επιστολή, ο καθένας με τα ποσά που πρέπει να συμπληρώσει στα πιστωτικά τιμολόγια και θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που αναγράφεται για να προχωρήσει η εκταμίευση των αντίστοιχων χρηματικών ποσών.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΥΔΕ, ΤΣΑΥ θα πρέπει να κόψετε πιστωτικά τιμολόγια προς: ΕΟΠΥΥ (μέσα σε παρένθεση θα γράψετε το αντίστοιχο ταμείο) με τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ και με το παρακάτω ποσό (ή ποσά):

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ:

Φ.Π.Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ:

Επίσης θα συμπληρώσετε υπεύθυνη δήλωση (ξεχωριστά για κάθε ταμείο) που θα εκτυπώσετε από το site του Συλλόγου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκετε (χωρίς μεταβολή – αλλαγή επωνυμίας ή ΑΦΜ – διακοπή λειτουργίας) ότι αποδέχεστε το 3,5% της περικοπής.

Τα πιστωτικά τιμολόγια και τις υπεύθυνες δηλώσεις (ξεχωριστά για κάθε ταμείο) θα τα προσκομίσετε στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι 19-2-2015

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (χωρίς μεταβολή)


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails