Ζητείται Αισθητικός σε φαρμακείο

Ημερομηνία: 16/04/2019 13:20 μμ

Ζητείται Αισθητικός για πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο του Δήμου Παύλου Μελά

Προσόντα:

Εμπειρία στην πώληση δερμοκαλλυντικών προϊόντων σε φαρμακείο
Δίπλωμα αισθητικού θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
Επικοινωνιακές ικανότητες και επίτευξη στόχων
Ευελιξία και διαθεσιμότητα σε ωράρια εργασίας φαρμακείου
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Υπευθυνότητες:

Ικανότητα επίτευξης μηνιαίων στόχων πωλήσεων
Επαγγελματισμός και συνέπεια
Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών προώθησης στον χώρο πώλησης

Προσφέρεται:

Ανταγωνιστικό ημερομίσθιο
Ασφαλιστική κάλυψη
Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Προοπτική μόνιμης απασχόλησης

Αποστείλατε βιογραφικό με την ένδειξη "αισθητικός" στην ηλεκτρονική διεύθυνση melidmed@gmail.com


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails