Επικοινωνήστε με το Σύλλογο:

Κωδικοί ΕΚΑΠΤΥ αναλωσίμων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Παρακάτω θα βρείτε αρχείο με τους κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ για αναλώσιμα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που θα χρειαστούν για την καταχώρηση των παραπεμπτικών στο νέο σύστημα του E-DAPY (όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο). 
Για κάθε ενημέρωση που θα λαμβάνουμε επιπλέον το αρχείο αυτό θα ενημερώνεται διαρκώς.

ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΚΑΠΤΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΚΑΠΤΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Login-iconLogin