ΕΟΦ: Συμπληρωματική ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος Frezylac

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr

Διεύθυνση: Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων

Τμήμα: Ελέγχου Κυκλοφορίας

Πληροφορίες: Σ. Σταμάτη Τηλέφωνο: 2132040540/527/283/365 Fax: 2106549500

 

                                                                         ΠΡΟΣ: FREΖYDERM ΑΒΕΕ Μενάνδρου 5 10437 Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Ανάκληση παρτίδων των παρασκευασμάτων για βρέφη (συν. Συνολικός Πίνακας) Παραγωγός εταιρεία: Lactalis Nutrition Sante Group (LNS,France)

 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)

2. Την από 10/12/2017 ανακοίνωση των Γαλλικών Αρχών

3. Το από 11/12/2017 δελτίο τύπου του ΕΟΦ για προσωρινή ανάκληση των πρ/ντων Fresylac στην Ελλάδα.

4. Την υπ’αρ.112122/12-12-17 ενημέρωση από το δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών RASFF μέσω ΕΦΕΤ

5. Την από 11/12/17 ενημέρωση της ετ. Frezyderm ΑΒΕΕ στον ΕΟΦ

6. Την υπ’αρ.112453/13-12-17 ενημέρωση της ετ.Frezyderm ABEE για τις αναλύσεις των παρτίδων

7. Την υπ’αρ.112684/14-12-17 διαβίβαση της ΑΠΦ 2730/ΑΣ 664/12-12-17 ενημέρωσης του Γραφείου Οικ/κών & Εμπορικών Υποθέσεων της Γαλλικής Πρεσβείας σχετικά με την Ανάκληση προϊόντων βρεφικού γάλακτος της Lactalis

8. Την υπ’αρ. 112453/14-12-17 Απόφαση Ανάκλησης του ΕΟΦ

9. Την από 21-12-17 ενημέρωση της εταιρείας Lactalis Hellas

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συμπληρωματική ανάκληση 5 επιπλέον παρτίδων των βρεφικών γαλάτων στο συνημμένο πίνακα για προληπτικούς λόγους, μετά από σχετική ενημέρωση του παραγωγού για περισσότερες παρτίδες. Υπενθυμίζουμε ότι η ανάκληση είχε ξεκινήσει μετά τη σχετική ανακοίνωση των Γαλλικών Αρχών για περιστατικά σαλμονέλωσης που συνδέονται με το εργοστάσιο παραγωγής Lactalis στην Craon(Mayenne) και που έχουν παραχθεί μετά τις 17/2/2017 και είχε αρχικά ανακοινωθεί με το από 11/12/17 σχετικό Δελτίο Τύπου του ΕΟΦ ως προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση. Σημειώνεται ότι η συμπληρωματική ανάκληση του παραγωγού δεν αφορά σε άλλα προϊόντα της εταιρείας Frezyderm ABEE, αλλά ούτε και σε άλλα προϊόντα στην ελληνική αγορά.

                                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ

                                          Α.α. ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ Β΄Αντιπρόεδρος

Για να δείτε την απόφαση ανάκλησης το ΕΟΦ που αφορά όλες τις παρτίδες πατήστε ΕΔΩΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails