ΕΟΠΥΥ: Νέες τιμές αποζημείωσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ΣΕΔ - Ενημερωμένο

Επισυνάπτεται παρακάτω το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης με τις νέες τιμές αποζημείωσης σε μια σειρά ιατροτεχνολογικών προϊόντων και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής.

Κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΠΥ (Δ/νση Φαρμάκου), επιβεβαιώθηκε ότι το εν λόγω ΦΕΚ περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τα αναλώσιμα προϊόντα , για τα οποία υπάρχουν τιμές σε τρείς τουλάχιστον χώρες της ΕΕ. 
Τα υπόλοιπα προϊόντα, τα οποία είτε κυκλοφορούν αποκλειστικά στην Ελλάδα, είτε έχουν τιμές σε λιγότερες από τρείς χώρες της ΕΕ, δηλ. τα χαρακτηριζόμενα ως «εγχωρίως παραγόμενα ή εγχωρίως κυκλοφορούντα» , σύμφωνα πάντα με την ως άνω αρμοδία Διεύθυνση του ΕΟΠΠΥ, εξακολουθούν να αποζημιώνονται κανονικά , με την διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα. 

Για τα προϊόντα αυτά, θα υπάρξει ξεχωριστή απόφαση του ΕΟΠΠΥ, η οποία θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ προσεχώς.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails