Αγωγή κατά του ΕΟΠΥΥ για τα ληξιπρόθεσμα κατέθεσε ο ΦΣΘ

 

Θεσσαλονίκη,  1η Ιουλίου 2016
Δελτίο Τύπου

Μετά την άκαρπη παρέλευση της προθεσμίας που είχε τάξει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στον ΕΟΠΥΥ για την εξόφληση οφειλομένων συνταγών ετών 2011 και 2012, ο Σύλλογος προχώρησε χθες σε κατάθεση αγωγής κατά του ΕΟΠΥΥ στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για το ποσό των 2.348.655,38 €. Το ποσό αυτό επιβαρύνεται με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από το χρόνο υποβολής των συνταγών προς πληρωμή. 
Πέραν αυτού ο Φαρμακευτικός Σύλλογος με εξώδικο πρόσκληση που επέδωσε στον ΕΟΠΥΥ, τον καλεί να εξοφλήσει άμεσα το ποσό των 44.234 € που είχε επιδικασθεί σε βάρος του Ο.Π.Α.Δ., του οποίου ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι καθολικός διάδοχος. Το ποσό αυτό επιδικάσθηκε με την απόφαση 597/2010 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και αντιστοιχεί σε τόκους υπερημερίας από καθυστερημένη πληρωμή συνταγών που επιδίκασε το Δικαστήριο σε βάρος του ΟΠΑΔ. Ο ΟΠΑΔ άσκησε αναίρεση στο ΣτΕ, η οποία απορρίφθηκε και έτσι η απόφαση κατέστη αμετάκλητη. Σε περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ δεν εξοφλήσει τα επιδικασθέντα εντός προθεσμίας 15 ημερών από την επίδοση της εξωδίκου, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλομένων με βάση την ανωτέρω απόφαση, η οποία παρέχει στο Σύλλογο το δικαίωμα να επιδιώξει αναγκαστική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΟΠΥΥ.
Φαρμακευτικός Σύλλογος ΘεσσαλονίκηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails