Παρατείνεται μέχρι 1/6/2011 η υποχρέωση ύπαρξης σφραγίδας συμβ. ιατρού και ΑΜΚΑ στον ΟΠΑΔ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                  

ΠΡΟΣ: Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Υπ’ όψιν Προέδρου, κου Εμμανουήλ Καλοκαιρινού

 

Παρασκευή 20 Μαΐου, 2011

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αγαπητέ κε Πρόεδρε,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ρύθμιση για την οποία είχαμε δεσμευτεί έναντι του ιατρικού κόσμου αλλά και όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας όσον αφορά στην επιτάχυνση της διαδικασίας πληρωμής των υποχρεώσεών μας, έχει περιληφθεί στον Ν.3965/2011, ΦΕΚ Α΄133/18-05-2011 (Άρθρο24, παρ. 2).

Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των συμβεβλημένων φορέων υγείας, καθώς, με τη νέα απλοποιημένη διαδικασία πληρωμών, καθίσταται εφικτή η άμεση κάλυψη μέρους των συσσωρευμένων υποχρεώσεών μας, σύμφωνα με το σχεδιασμό ο οποίος σας έχει κοινοποιηθεί με προηγούμενες επιστολές μας. Ήδη, έχει προωθηθεί για πληρωμή κλινικών και εργαστηριακών ιατρών το ποσό 65 εκατ. € από τα 163 εκατ. € που έχουν δεσμευτεί υπέρ των παραπάνω ιατρών (βλ. σχετική επιστολή μας στις 2/5/2011).

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να επισημάνουμε την προσοχή και τη συνέπεια την οποία πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη σας προκειμένου να μην παρατηρούνται φαινόμενα λανθασμένων υποβολών λογαριασμών. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία για την προμήθεια της ειδικής σφραγίδας η οποία θα πρέπει να τίθεται στα παραπεμπτικά παρακλινικών εξετάσεων και τις συνταγές φαρμάκων ορίζεται η 30/5/2011. Από 1/6/2011, όποια συνταγή ή παραπεμπτικό δεν φέρουν την παραπάνω σφραγίδα δεν θα εκτελούνται.

Προσδοκώντας στη συνέχιση και τη βελτίωση της συνεργασίας μας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας.

 

Με εκτίμηση

 

Κυριάκος Σουλιώτης

Πρόεδρος ΔΣ ΟΠΑΔΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails