Ενημέρωση για τις πληρωμές των παλαιών οφειλομένων του ΟΠΑΔ

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή από τα παλαιά οφειλόμενα του ΟΠΑΔ. Η πληρωμή αυτή αντιπροσωπεύει το 27% έναντι του συνολικού αιτούμενου ποσού των μηνών που έχουμε σε εκκρεμότητα.

Στην πληρωμή αυτή δεν περιλαμβάνονται 102 φαρμακεία για διάφορους λόγους όπως αποστολή λάθος στοιχείων από τον ΟΠΑΔ, αλλαγή νομικής μορφής του φαρμακείου, μη αποστολή υπεύθυνων δηλώσεων και άλλα. Καταβάλλεται προσπάθεια να ξεπεραστούν τα τεχνικά – γραφειοκρατικά προβλήματα και να γίνει η πληρωμή των φαρμακείων αυτών στο συντομότερο δυνατόν διάστημα.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails