ΠΦΣ: Υποβολή αναλώσιμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΠΔΔ
Αθήνα 29/3/2013


ΠΡΟΣ
Όλους τους φαρμακοποιούς
 
Σε συνέχεια του με αριθμ. Πρωτ. 496/6-3-2013 ενημερωτικού σημειώματος μας επισημαίνουμε  ότι:
Οι γνωματεύσεις αναλωσίμων που θα κατατεθούν στην ΚΜΕΣ μαζί με τις συνταγές του μηνός Μαρτίου, θα συνοδεύονται από ξεχωριστή αναλυτική κατάσταση (χειρόγραφη ή εκτυπωμένη από το πρόγραμμα φαρμακείου) καθώς επίσης και από ξεχωριστό τιμολόγιο.
Υπενθυμίζουμε ότι δεν απαιτείται θεώρηση για αναλώσιμα ακόμα και όταν το ποσό υπερβαίνει τα 150 ευρώ.
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails