Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΔΙΛΟΦ

 

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2016, καλούνται τα μέλη του ΔΙ.ΛΟ.Φ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18.00 στη συνεδριακή αίθουσα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.        Έγκριση ισολογισμών για τα έτη 2011-2015.

 2.        Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Για το Δ. Σ. του ΔΙ.ΛΟ.Φ.

 

Ο  Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΣΕ   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-18 του νόμου 3601/28 περί συστάσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων

 

Καλούμε

 

Τα μέλη του Φαρμακευτικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης σε  Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19.00 στη συνεδριακή αίθουσα του Συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1)     Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής Φ.Σ.Θ. έτους 2016

2)     Έγκριση ισολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2015 - Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

3)     Ενημέρωση για διάφορα συνδικαλιστικά ζητήματα του κλάδου

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο Πρόεδρος              Ο ΓραμματέαςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails