Νέα παράταση των εισφορών προς το ΤΣΑΥ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από συντονισμένες ενέργειες του ΠΦΣ, του ΠΙΣ και της ΕΟΟ, δόθηκε παράταση στην καταβολή ασφαλιστικών Εισφορών Α' Εξαμήνου 2015, μέχρι τις 26-8-2015.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails