Ενημέρωση για τα συνταγολόγια των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ

Τα ατομικά συνταγολόγια των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ τελικά δεν θα χρησιμοποιούνται σε καμιά περίπτωση.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails