Επείγουσες διαγραφές από τις καρτέλες υπηρεσιών

Παρακαλούμε να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές στις καρτέλες υπηρεσιών:

24/1/2013
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ
Καρτ. Νο   6 Αν. Τομέας: Να διαγραφεί Κουλουμπρίδης Πλάτων.
Καρτ. Νο 10 Δήμος Σταυρούπολης: Να διαγραφεί Χατζή –Αναστασιάδου Άννα.
Καρτ. Νο 14 Αν. Τομέας: Να διαγραφεί Πασχαλίδου Αρσενία.
Καρτ. Νο 21 Αν. Τομέας: Να διαγραφεί Πασχαλίδου Αρσενία.
Καρτ. Νο 22 Αν. Τομέας: Να διαγραφεί Κουλουμπρίδης Πλάτων.
Καρτ. Νο 26 Αν. Τομέας: Να διαγραφεί Κουλουμπρίδης Πλάτων.
Καρτ. Νο 30 Δήμος Σταυρούπολης: Να διαγραφεί Χατζή –Αναστασιάδου Άννα.
Καρτ. Νο 34 Δήμος Αμπελοκήπων και Δυτικός Τομέας: Να διαγραφεί Χαιριστανίδου Σοφία.
Καρτ. Νο 34 Αν. Τομέας: Να διαγραφεί Πασχαλίδου Αρσενία.
Καρτ. Νο Σ1 Αν. Τομέας: Να διαγραφεί Πασχαλίδου Αρσενία.
Καρτ. Νο Σ2 Αν. Τομέας: Να διαγραφεί Κουλουμπρίδης Πλάτων.
Καρτ. Νο Σ4 Δήμος Αμπελοκήπων: Να διαγραφεί Χαιριστανίδου Σοφία.

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Καρτ. Νο   4ΑΒΓ +   4Β: Να διαγραφεί Πασχαλίδου Αρσενία.
Καρτ. Νο   6ΑΒΓ +   6Α: Να διαγραφεί Χαντζιόπουλος Κων/νος.
Καρτ. Νο 14ΑΒΓ + 14Β: Να διαγραφεί Χαιριστανίδου Σοφία.
Καρτ. Νο 16ΑΒΓ + 16Β: Να διαγραφεί Πασχαλίδου Αρσενία.
Καρτ. Νο 29ΑΒΓ + 29Α: Να διαγραφεί Πασχαλίδου Αρσενία.
Καρτ. Νο 29ΑΒΓ + 29Β: Να διαγραφεί Χαντζιόπουλος Κων/νος.
 10/01/2013 - ΕΠΕΙΓΟΝ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (08.30-14.30)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ Σ3 ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ Σ4

Καρτ. Νο   1 Δήμος Καλαμαριάς: Να διαγραφεί Παπασμύρη Χρύσα
Καρτ. Νο 16 Δήμος Καλαμαριάς: Να διαγραφεί Γιαννούλης Ευάγγελος
Καρτ. Νο 17 Ανατολικός Τομέας: Να διαγραφεί Βλαχάκη Αικατερίνη
Καρτ. Νο 21 Δήμος Καλαμαριάς: Να διαγραφεί Παπασμύρη Χρύσα
Καρτ. Νο 25 Δήμος Καλαμαριάς: Να διαγραφεί Παπασμύρη Χρύσα
Καρτ. Νο 31 Ανατολικός Τομέας: Να διαγραφεί Βλαχάκη Αικατερίνη
Καρτ. Νο 36 Δήμος Καλαμαριάς: Να διαγραφεί Γιαννούλης Ευάγγελος
Καρτ. Νο 37 Ανατολικός Τομέας: Να διαγραφεί Βλαχάκη Αικατερίνη
Καρτ. Νο Σ1 Δήμος Καλαμαριάς: Να διαγραφεί Παπασμύρη Χρύσα
Καρτ. Νο Σ4 Ανατολικός Τομέας: Να διαγραφεί Βλαχάκη ΑικατερίνηΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails