Αφίσσα απεργίας στις 10 Ιουνίου 2015

Για να κατεβάσετε και να τυπώσετε την αφίσα σε διάσταση Α3, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε και να τυπώσετε την αφίσα σε διάσταση Α4, πατήστε εδώ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails