Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ


Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet

(Η εφαρμογή θα λειτουργεί πιλοτικά με καταληκτική ημερομηνία την 30/4/2013. Υποχρεωτική καθίσταται η εκτέλεση αναλωσίμων στο e – ΔΑΠΥ, από 1/5/2013.)

1. Εισάγουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/eConsumMedSuppl/faces/login.xhtml
H υπηρεσία υποστηρίζει τις εκδόσεις φυλλομετρητών (browsers) Internet Explorer 9, Firefox 6, Google Chrome 12 και νεώτερες.

2. Αριστερά στην καρτέλα πηγαίνουμε στην επιλογή ¨Ενέργειες¨

3. Για να δημιουργήσουμε καινούργιο μήνα κάνουμε κλικ στο ¨Δημιουργία περιόδου υποβολής¨ εισάγουμε (π.χ. 04/2013) και πατάμε άνοιγμα

* Την Δημιουργία Περιόδου Υποβολής την κάνουμε στην αρχή κάθε μήνα και πάντα μόνο μια φορά

4. Κλικ στην ¨Καταχώρηση γνωμάτευσης¨

5. Εισάγουμε τα απαιτούμενα στοιχεία

i) Όταν εισάγετε το ΑΜΚΑ του γιατρού και του ασθενή θα πρέπει να βγει αυτόματα το ονοματεπώνυμο τους αλλιώς θα γράψει ¨ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ¨

ii) Στο πεδίο ¨Ασφαλιστικός φορέας¨ πατάμε το ερωτηματικό και μετά ¨Αναζήτηση¨, έπειτα διαλέγουμε το απαιτούμενο ταμείο, από τις διαθέσιμες καρτέλες (δεν υπάρχει ΕΟΠΥΥ, μόνο τα παλιά ταμεία) και πατάμε ¨ΕΠΙΛΟΓΗ¨

iii) Στο πεδίο ¨Κωδικός Είδους¨ πατάμε το ερωτηματικό και μετά ¨Αναζήτηση¨, από τις διαθέσιμες καρτέλες διαλέγουμε το απαιτούμενο υλικό και πατάμε ¨ΕΠΙΛΟΓΗ¨

6. Αφού τελειώσουμε την εισαγωγή των στοιχείων πατάμε ¨ΕΙΣΑΓΩΓΗ¨, εάν θέλουμε να εισάγουμε και άλλα αναλώσιμα στον ίδιο ασθενή συνεχίζουμε να εισάγουμε τα υπόλοιπα αναλώσιμα, ξαναπατάμε ¨ΕΙΣΑΓΩΓΗ¨ και τέλος ¨ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ¨

7. Στο τέλος κάθε μήνα από το κεντρικό μενού πατάμε ¨Ολοκλήρωση Καταχώρησης¨ και μετά ¨Υποβολή & Έκδοση Αποδεικτικού¨

Σημείωση: δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής τεμαχίων στην εφαρμογή, δηλαδή εάν έχετε γνωμάτευση που έχει τρεις (3) Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου των 50 strips και Σκαρφιστήρες των 50, θα πρέπει να κάνετε τέσσερις (4) εισαγωγές αναλωσίμων υλικών.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails