Συμμετοχή του συλλόγου σε έρευνα για τα φαρμακεία

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συμμετέχει σε έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση βασικών ζητημάτων, όπως η αποτύπωση των προοπτικών καθώς και των προβλημάτων του κλάδου μας. Από τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων θα προκύψει μια πιο ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με την κατάσταση του κλάδου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ώστε και ο Σύλλογος να μπορεί να ανταποκριθεί ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της δεδομένης περιόδου.

Την έρευνα θα διεξάγει η εταιρεία ερευνών και δημοσκοπήσεων “to the point” σε τυχαίο δείγμα φαρμακοποιών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με βάση δομημένο ερωτηματολόγιο και σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία και τις επικρατούσες διεθνώς προδιαγραφές ερευνητικής μεθοδολογίας.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα, οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας.

Εκ μέρους του Συλλόγου σας προσκαλούμε να ανταποκριθείτε στην ανάγκη να συλλεχθούν ορθά και με πληρότητα τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας και να συνεργαστείτε με την εταιρεία ερευνών to the point Α.Ε., που έχει αναλάβει τη διεξαγωγή της έρευνας.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails