ΟΠΑΔ: Ενημέρωση για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων από τους γιατρούς του ΤΥΔΚΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(Ο.Π.Α.Δ.)
(Ν.Π.Δ.Δ.)

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 55/02-06-2011

ΠΡΟΣ: ΠΙΣ, ΠΦΣ


ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών της ηλεκτρονικής καταγραφής παρακλινκών εξετάσεων/ιατρικών πράξεων (http://www.e-diagnosis.gr) και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων (http://www.e-syntagografisi.gr) από τους γιατρούς του ΤΥΔΚΥ.


Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του ΤΥΔΚΥ στα συστήματα της ηλεκτρονικής καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων/ιατρικών πράξεων (http://www.e-diagnosis.gr) και συνταγογράφησης φαρμάκων (http://www.e-syrrtagografisi.gr) και για να μην ακυρωθεί η προσπάθεια των συνταγογράφων ιατρών που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, παρακαλούμε όπως:

• Οι μεν ιατροί όταν διαπιστώνουν όπ στο ηλεκτρονικά εκδιδόμενο παραπεμπτικό ή συνταγή για ασφαλισμένο του ΤΥΔΚΥ εμφανίζεται η ένδειξη «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)» στη θέση που αφορά το ταμείο του ασφαλισμένου, να το διαγράφουν χειρόγραφα, να αναγράφουν δίπλα ΤΥΔΚΥ, να το σφραγίζουν και να το υπογράφουν.

• Οι δε φαρμακοποιοί, διαγνωστικά κτλ παρακαλούνται να δέχονται τα ως άνω παραπεμπτικά ή συνταγές και να τα υποβάλουν με τον ίδιο τρόπο που υποβάλουν τις χειρόγραφες συνταγές ή παραπεμτικά στο ΤΥΔΚΥ.

• Οι υπάρχουσες ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές ή παραπεμπτικά των ασφαλισμένων του ΤΥΔΚΥ που έχουν υποβληθεί στον ΟΠΑΔ αττό τους φαρμακοποιούς ή τα διαγνωστικά κέντρα, να επιστραφούν στους ανωτέρω και να εττονυποβληθσΰν στο ΤΥΔΚΥ.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας.

Προσδοκούμε στη συνέχιση της καλής μας συνεργασίας.

Με εκτίμηση
Κυριάκος Σουλιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΠΑΔΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails