Δελτίου τύπου της εταιρίας SUPERMED Φωτεινή Πασχίδου ΣΙΑ Ε.Ε

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΑΣ, ΕΙΣΆΓΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΎΕΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΊΩΝ ΤΑΙΝΊΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΉΡΕΣ ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΆΡΟΥ ΤΟΥ ΟΊΚΟΥ HMM- GLAB ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΊΚΟΥ PHILOSYS-GMADE.
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΌΝ ΌΤΙ ΛΌΓΩ ΕΛΛΕΙΠΟΎΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΆΣΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ (Ε-ΔΑΠΥ), Η ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΏΝ ΤΑΙΝΙΏΝ ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΆΡΟΥ ΚΑΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΉΡΩΝ GLAB ΚΑΙ GMADE ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΌ ΚΩΔΙΚΌ ΕΊΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ BAR-CODE ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΈΩΣ ΌΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails