ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ-ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

Ημερομηνία: 18/04/2019 10:22 πμ

Ζητείται φαρμακοποιός για συστέγαση-αποσυστέγαση σε κεντρικό φαρμακείο της πόλης της Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο
6977295695Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails