Ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ για την αρνητική λίστα

Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση:  Φαρμάκου
Τμήμα:  Φαρμακευτικής Πολιτικής
Τηλ.:210-6871718   Fax: 210-6871792
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι
E-mail: [email protected]

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012

Αρ. Πρωτ.: 13503
 ΠΡΟΣ
1. Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Υγειονομικές Περιφέρειες Υ.Π.Ε.
3. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
4. Τους Διοικητές των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων:
- Στρατιωτικό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
 (401 Γ.Σ.Ν.Α.) Μεσογείων και Κανελλοπούλου 1, 11525 Αθήνα
- Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας - 251 (Γ.Ν.Α.), Κανελλοπούλου 3, 11 525 Αθήνα
- Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ν.Ν.Α.), Δεινοκράτους 70, 11 521, Αθήνα
- Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου  Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), Μονής Πετράκη 10, 11 521 Αθήνα
 - Στρατιωτικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος 414 Ταξιάρχου Βέλλιου 6, 15 236 Παλαιά Πεντέλη
 
 Θέμα: «Κατάλογος φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης»

Σχετικά:
1.  Απόφαση υπ’ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153 (ΦΕΚ 544/Β΄/01-03-2012)
2. Απόφαση υπ’ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. 32294/08-04-2011 (ΦΕΚ 559, τεύχος Β΄)

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153 (ΦΕΚ 544/Β΄/01-03-2012) απόφαση (σχετικό 1) κοινοποιήθηκε ο κατάλογος των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Επισημαίνεται ότι από 15 Απριλίου 2012 και εφεξής δεν θα εξοφλούνται συνταγές που περιέχουν τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα του εν λόγω καταλόγου.
Με ευθύνη των Διευθυντών των Μονάδων Υγείας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι ιατροί της μονάδας τους, που συνταγογραφούν καθώς και οι συμβεβλημένοι ιατροί ΕΟΠΥΥ και νοσοκομείων του ΕΣΥ της ασφαλιστικής τους περιοχής, εφόσον προμηθεύονται συνταγολόγια από τη Μονάδα.
Η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Τα Υποκαταστήματα να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2.Γρ.Προέδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
3.Γρ. Αντιπροέδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.Νικόλη
4.Γρ. Αντιπροέδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ..Σουλιώτη
5.Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.)
6.ΗΔΙΚΑ
7.ΥΠΕΔΥΦΚΑ
8.Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταδίου 29, Τ.Κ. 101-10, Αθήνα
9. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails