Συνεργασια

Ημερομηνία: 24/06/2019 17:10 μμ

Φαρμακοποιός με άδεια ιδρύσεως αναζητά συνεργασία με νεο φαρμακοποιό. Τηλ: 69555521934


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails