Αναζήτηση φαρμακοποιού

Ημερομηνία: 18/06/2019 12:04 μμ

Αναζητείται φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για εργασία σε εξαιρετικό περιβάλλον στην περιοχή του Νομού Κοζάνης.
Τηλ:6980434258


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails