Πως χορηγείται από τα ιδιωτικά φαρμακεία το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16
Αριθμ. τηλ.: 210-5221605
Aριθ. φάξ: 210-5221649
 
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2009
Αριθ. Πρωτ. Γ32/388
ΠΡΟΣ
1. Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2. Περιφερειακά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ
(Υγειονομικές και Φαρμακευτικές Υπηρεσίες)
 
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την χορήγηση εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου»
Σχετικά: το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/717/04-09-2009 έγγραφό μας

Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το μη συζευγμένο πολυσακχαριδικό εμβόλιο (PNEUMO 23 & PNEUMOVAX II) θα χορηγείται από τις Μονάδες Υγείας του Ιδρύματος με Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό μόνο για τις ομάδες υψηλού κινδύνου (σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων) και με παραπεμπτικό από ιατρό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει αδυναμία, λόγω έλλειψης, να καλυφθούν από τις Μονάδες Υγείας οι ασφαλισμένοι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και μόνο εφ’ όσον ο ιατρός κρίνει ότι το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως επείγον, τότε μπορεί να συνταγογραφηθεί και να εκτελεσθεί σε ιδιωτικό φαρμακείο εφ’όσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Η ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ» από τον θεράποντα ιατρό στη συνταγή και
- Η ένδειξη «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ» από τον Διευθυντή της Μονάδας Υγείας,
ενώ απαραίτητα η συνταγή πρέπει να συνοδεύεται από την Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.
Συνταγές που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εάν εκτελεσθούν σε Ιδιωτικά Φαρμακεία, θα αποζημιώνονται.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
KOINOΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γραφείο Υποδιοικητή κου Κυρζόπουλου
3. Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας
4. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διεύθυνση Ασφάλισης και Μητρότητας
5. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
6. Τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους
7. Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής
8. Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας
Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής
9. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Λογαριασμών Φαρμακείων
10. Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΗ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ. ΠΡΟΪΣΤΑΚΗΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails