ΠΦΣ: Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης 12/12/2015

 ΨΗΦΙΣΜΑ

Έξι χρόνια συνεχούς εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών στη χώρα μας και βίαιης επέλασης του νεοφιλελευθερισμού σε όλο τον πλανήτη, έχουν φέρει τον ελληνικό λαό στα όρια της επιβίωσης και τον παραγωγικό ιστό της χώρας στα όρια της καταστροφής.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ολοκληρώνεται,  ταυτόχρονα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το σχέδιο παράδοσης του φαρμακείου και της φαρμακευτικής περίθαλψης στα ιδιωτικά συμφέροντα, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου και η μετατροπή του φαρμακείου σε  εμπορικό κατάστημα.

Με δεδομένη, στο άμεσο μέλλον, την απώλεια πλέον χιλιάδων θέσεων εργασίας αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών θεωρούμε απαραίτητη :

·         Την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον ΠΦΣ και τους τοπικούς Συλλόγους.

·         Την ενεργή συμμετοχή των απλών φαρμακοποιών.

·         Την δυνατότητα των απλών φαρμακοποιών μέσα από θεσμικές διατάξεις να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την εργασία τους και όχι να αφεθούν ανυπεράσπιστοι στις ορέξεις των πάσης φύσεως επίδοξων σωτήρων του κλάδου.

Προτείνουμε:

·         Με την βοήθεια των Συλλόγων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες , το μέγεθος και τις δυνατότητες του κάθε Συλλόγου , την δημιουργία μικρών ή μεγαλύτερων ανεξάρτητων ομάδων συνεργαζόμενων αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών με όποια μορφή κρίνεται πρόσφορη ή επιτρεπτή από το υπό διαμόρφωση νομικό πλαίσιο , σε επίπεδο γειτονιάς, τοπικής κοινότητας, δήμου ή και Συλλόγου.

·         Την δημιουργία ομάδας εργασίας αποτελούμενης από επιστήμονες  σχετικούς με το εγχείρημα, υπό την αιγίδα του Π.Φ.Σ.  η οποία θα αναλάβει να οργανώσει και να στηρίξει όσες προσπάθειες συνεργασίας προκύψουν σε πανελλαδικό επίπεδο. Η ομάδα εργασίας θα αναφέρεται στον Πρόεδρο του Π.Φ.Σ. με ευθύνη του οποίου θα ενημερώνονται το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. η Γ.Σ.  των αντιπροσώπων και οι τοπικοί Σύλλογοι.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails