Νεότερη (15/5/2012, 16:00) ενημέρωση από τον ΠΦΣ για τις πληρωμές ΕΟΠΥΥ

ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας
Ώρα 16.00μμ.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση με τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.
Αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα έγκαιρης πληρωμής.
Συζητήθηκαν διάφορα εναλλακτικά σενάρια αλλά η ουσία παραμένει  ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι σε θέση να πληρώσει τις υποχρεώσεις του επειδή το Υπουργείο Οικονομικών, το ΙΚΑ και ο ΟΓΑ είναι ασυνεπή έναντι του ΕΟΠΥΥ.
Αποφάσεις και αναλυτική ενημέρωση, μετά την συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΦΣ.
          
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails