Έγγραφο προς το Γ.Ε Αεροπορίας για καθυστερήσεις στις πληρωμές και απορρίψεις συνταγών

ΠΡΟΣ: Γ.Ε.Αεροπορίας

Αξιότιμοι κύριοι

Παρακαλούμε για την έγκαιρη εξόφληση των οικονομικών σας υποχρεώσεων προς τα μέλη μας, οι οποίες ξεπερνούν τους 6 μήνες. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, και η παραμικρή ακόμη καθυστέρηση, δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των φαρμακείων μας, με αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σας.

Με την ευκαιρία αυτή σας ενημερώνουμε πως οι απορρίψεις συνταγών από το ταμείο σας είναι υπερβολικές, πολύ περισσότερες από αυτές των άλλων ταμείων. Σε ενδεικτικό έλεγχο που κάναμε, διαπιστώσαμε πως απορρίφθηκαν συνταγές επειδή το ποσοστό συμμετοχής που επέλεξε ο γιατρός δεν συμφωνεί με τη διάγνωση. Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση το Π.Δ. 121/2008 ο καθορισμός του ποσοστού συμμετοχής είναι ευθύνη του συνταγογράφοντος ιατρού και δεσμεύει τον φαρμακοποιό κατά την εκτέλεση της συνταγής, συνεπώς δεν δικαιολογείται καμιά περικοπή γι αυτό τον λόγο.

Επίσης παρατηρήσαμε περικοπές συνταγών, γραμμένες από Στρατιωτικούς γιατρούς, επειδή περιέχουν περισσότερα τους ενός κουτιά (τα αναγκαία για την θεραπεία μηνός), χωρίς να συνοδεύονται από γνωμάτευση ειδικού. Όπως φαντάζεστε, είναι αδύνατον να γνωρίζουν οι φαρμακοποιοί που εκτελούν τις συνταγές των ασφαλισμένων σας αν κάποιος γιατρός σας, υπίατρος για παράδειγμα, έχει ειδικότητα ή όχι.

Με την λειτουργία των Στρατιωτικών φαρμακείων, η εκτέλεση συνταγών των ασφαλισμένων σας από τα μέλη μας, εξαντλείται κατά κύριο λόγο στις μέρες και ώρες που το Στρατιωτικό φαρμακείο δεν είναι ανοιχτό όπως τις αργίες και τις νυχτερινές ώρες, εξυπηρετώντας σχεδόν αποκλειστικά, τα επείγοντα περιστατικά. Συνεπώς, σας καλούμε να εξοφλείτε εγκαίρως τους λογαριασμούς των φαρμακείων και να περιορίσετε τις περικοπές στις απολύτως δικαιολογημένες, διαφορετικά θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να διακόψουμε την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σας.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails