Σχετικά με την επιβάρυνση των 30 ευρω

Μετά από επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος του ΦΣΘ κ. Θεοδοσιάδης με την Τράπεζα Πειραιώς σχετικά με την επιβάρυνση των 30 Ευρώ που χρεώθηκε σε μικρό αριθμό φαρμακείων στις 31-12-2014 ως «διαχειριστικό κόστος άτοκων λογαριασμών», δόθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς οι ακόλουθες εξηγήσεις:

1) Ο κλάδος των φαρμακοποιών έχει εξαιρεθεί προ πολλού από την υποχρέωση καταβολής του ποσού αυτού μετά από σχετική εντολή της Διοίκησης της Τράπεζας.

2) Εκ παραδρομής, για λόγους που αφορούν διαδικασίες παραμετροποίησης «ξέφυγαν» κάποιοι λογαριασμοί φαρμακείων με αποτέλεσμα να υποστούν τη χρέωση των 30 €.

3) Δόθηκαν οδηγίες προς τις περιφερειακές διευθύνσεις ώστε να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι και όσες χρεώσεις προς φαρμακοποιύς εντοπισθούν, να γίνει ισόποση πίστωση.

4) Εάν παρ’ ελπίδα μετά την παρέλευση τριημέρου εξακολουθούν να υπάρχουν λογαριασμοί φαρμακείων που δεν έχουν διορθωθεί με την ισόποση πίστωση, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να επικοινωνήσουν με το υποκατάστημα της Τράπεζας που έχει ανοιχθεί ο λογαριασμός για να γίνει η σχετική πίστωση.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails