Γενικές συνελέυσεις Φ.Σ.Θ και ΔΙΛΟΦ στις 22/12

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-18 του νόμου 3601/28 περί συστάσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων

Καλούμε

Τα μέλη του Φαρμακευτικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης σε  Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 18.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 18.00 στη συνεδριακή αίθουσα του Συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)     Έγκριση πρακτικών προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων

2)     Έγκριση προϋπολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2009

3)     Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής Φ.Σ.Θ. έτους 2008

4)     Έγκριση ισολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2007
5)     Ενημέρωση για διάφορα συνδικαλιστικά ζητήματα του κλάδου – Λήψη αποφάσεων.


Πρόσκληση

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2008, καλούνται τα μέλη του ΔΙ.ΛΟ.Φ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 20.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 20.00 στη συνεδριακή αίθουσα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.            Έγκριση πρακτικών προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων.

2.            Έγκριση ισολογισμών για τα έτη 2006 και 2007.

3.            Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Για το Δ. Σ. του ΔΙ.ΛΟ.Φ.

Ο  Πρόεδρος                           Ο ΓραμματέαςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails