ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ

Διέυθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΦΥΡΟΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΥ), 85100 ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνο: 2241038151
Φαξ: 2241038151

Πρόεδρος: ΑΡΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διέυθυνση: ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗ 50, 85100 ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνο: 2241030008Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails