Αναζήτηση εργασίας

Ημερομηνία: 11/04/2019 19:41 μμ

Αναζήτηση εργασίας ως οδηγός σε φαρμακαποθηκη πλήρης απασχόλησης.
Κάτοχος διπλώματος Β κατηγορίας, Γ κατηγορίας με ΠΕΙ και Δ κατηγορίας με ΠΕΙ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6985809820, σας ευχαριστώ.


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails