ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Ημερομηνία: 30/07/2019 13:32 μμ

Ζητείται Αδειούχος Φαρμακοποιός για μόνιμη εργασία στη Σάμο.
Απολαβές ικανοποιητικές και κλίμα συναδελφικό.
Καλή διάθεση, προθυμία, χαμόγελο και κάποια ξένη γώσσα απαραίτητα.

Βιογραφικά στο samospharmacy@gmail.com


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails