Νέα παράταση κατάθεσης συνταγών & παραπεμπτικών έδωσε ο ΠΦΣ

Νέα παράταση κατάθεσης των συνταγών και των παραπεμπτικών στο ΔΙΛΟΦ έδωσε ο ΠΦΣ:

1) Για τις συνταγές φαρμάκων Φεβρουαρίου έως και Πέμπτη 9/3/2017.

2) Για τα παραπεμπτικά Ιανουαρίου έως και Τετάρτη 15/3/2017.

3) Για τα παραπεμπτικά Φεβρουαρίου έως και Δευτέρα 20/3/2017.

 
Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails