Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ από  12/11/2012»

Στον ΔΙΛΟΦ παραμένουν τα παρακάτω ταμεία με τους αντίστοιχους κωδικούς:
20 ΣΤΡΑΤΟΣ (Δεν εκτελούμε από 3/10/2012)
30 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
40 ΝΑΥΤΙΚΟ
50 ΛΙΜΕΝΙΚΟ (Δεν εκτελούμε από το 2010)
90 ΦΟΙΤ. ΛΕΣΧΗ
180 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
220 Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
290 ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails