Από 22.8.2011, θα εκτελούνται μόνο μηχανογραφημένες συνταγές του ΟΠΑΔ από ιδιώτες ιατρούς

Από 22 Αυγούστου 2011 θα εκτελούνται μόνο μηχανογραφημένες συνταγές του ΟΠΑΔ από ιδιώτες ιατρούς, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, μετά από αιτιολογημένη επιβεβαίωση γιατρού.
Η εγκύκλιος αναφέρεται αποκλειστικά στους ιδιώτες ιατρούς, συνεπώς χειρόγραφες συνταγές ΟΠΑΔ από Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας συνεχίζουμε να τις εκτελούμε κανονικά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Δ2α/ ΟΙΚ. 19686, 22.7.2011, έγγραφο του ΟΠΑΔ ισχύουν τα παρακάτω:

"Από 22.8.2011, οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιδιώτες γιατροί παραπέμπουν για ιατρικές πράξεις-παρακλινικές εξετάσεις και συνταγογραφούν φάρμακα, αποκλειστικά μέσω των δύο ηλεκτρονικών εφαρμογών (e-diagnosis και e-syntagografisi αντίστοιχα) πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των παραπεμπτικών (εντολές υγειονομικής περίθαλψης) και συνταγών για κάθε ιατρό αντίστοιχα.

Στις περιπτώσεις αυτές, το χειρόγραφο παραπεμπτικό (εντολή υγειονομικής περίθαλψης) ή συνταγή συνοδεύεται από αιτιολογημένη βεβαίωση του ιατρού, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν προέβη σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση ή παραπομπή".Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails