Θεοδοσιάδης Κυριάκος


Ο Κυριάκος Θεοδοσιάδης γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1955 στη Θεσσαλονίκη

τ. Πρόεδρος του Π.Φ.Σ.

τ. Πρόεδρος του Φ.Σ.Θ.

Αποφοίτησε από το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια από τη Φαρμακευτική σχολή του Α.Π.Θ.
Ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση από τα φοιτητικά ακόμη χρόνια (επί τριετία αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Φαρμακευτικής) που συνεχίζεται έως σήμερα, με την ανάληψη της προεδρίας του Συλλόγου το 1998 και τη διοίκησή του έως το 2017.

Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης στις θέσεις μέλους και αντιπροέδρου
Εκλεγμένος αντιπρόσωπος του ΣΥ.ΦΑ. στην ΟΣΦΕ
Διεύθυνση φαρμακείου: 25ης Μαρτίου 23 - Τ.Κ. 57005 Ιωνία
Τηλ: 2310 781720Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails